Noviembre / Diciembre 2016: Escenas etíopes en Espacio de Arte Horbach – Köln

Amb la col.laboració de Institut d´Estudis Baleàrics i Tres Serveis Culturals