Enero 2017: Entre cal i sal / Entre cal y sal

Collages de Tur Costa i fotografies de Joaquim Seguí